กศน.อำเภอเมืองพะเยา

Working time:

ที่อยู่ :425 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๋อม
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพะเยา หรือ กศน.อำเภอเมืองพะเยา เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา ตั้งอยู่เลขที่ 425 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 มีบุคลากรประกอบไปด้วย ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ครูชำนาญการ บรรณารักษ์ชำนาญการ ลูกจ้างประจำ ครูอาสาสมัครฯ ครู กศน.ตำบล ครูผู้สอนคนพิการ ครูศูนย์การเรียนชุมชน บรรณารักษ์จ้างเหมา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงานบริการ รวมทั้งหมด 34 คน