กศน.อำเภอเมืองพะเยา

Working time:

ที่อยู่ :425 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๋อม
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

ดอยบุษราคัม

1551343205 เข้าชม : 100

พญางำเมือง

1551342849 เข้าชม : 73

ตำนานพระเจ้าตนหลวง

1551342475 เข้าชม : 68

กว๊านพะเยา

1551342030 เข้าชม : 80

ประวัติเมืองพะเยา

1548334671 เข้าชม : 48