วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

นายอดิสอน ขุ่ยคำ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพะเยา

เป็นประธานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองพะเยา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม กศน.อำเภอเมืองพะเยา