ระหว่างวันที่ 22 -23 พฤศจิกายน 2561

กศน.อำเภอเมืองพะเยา จัดโครงการปรับพื้นฐานทักษะวิชาการ ของนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองพะเยา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โดยมี นายอดิสอน ขุ่ยคำ ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานในการเปิดโครงการ

ณ วัดพระธาตุจอมทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา