วันที่ 16 มกราคม 2562

นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

นางพรรณี ใหม่ประสิทธิกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

และนายอดิสอน ขุ่ยคำ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพะเยา

พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอเมืองพะเยา ร่วมงานวันครู ประจำปี 2562

และจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานของมหกรรมการศึกษาไทยในรอบ 4 ปี จังหวัดพะเยา

โดยนำเสนอผลงาน เรื่อง” การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สมาร์ทโฟน”( Nfe on smart phone)

ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา