วันที่ 21 มกราคม 2562

นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

และนายอดิสอน ขุ่ยคำ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพะเยา

นำลูกเสือวิสามัญในสังกัด กศน.อำเภอเมืองพะเยา จำนวน 10 คน

เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2562

ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

พิธีเปิดโดยพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี