วันที่ 9 มีนาคม 2562

นายอดิสอน ขุ่ยคำ ผอ. กศน.อำเภอเมืองพะเยา นำบุคลากรและตัวแทนเครือข่ายในสังกัด กศน.อำเภอเมืองพะเยา

เข้าร่วมประชุมปฎิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2562

ณ ห้องประชุมบ้านทิพย์สวนทอง รีสอร์ท อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม