กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอเมืองพะเยา

Working time:

ที่อยู่ :425 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๋อม
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  

ในวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2562 สามารถขอรับตารางสอบได้ที่ครู กศน.ตำบลหรือครูประจำกลุ่มของนักศึกษาได้แล้ววันนี้