ทดสอบจัดซื้อ-จัดจ้าง  กศน.อำเภอเมืองพะเยา

Working time:

ที่อยู่ :425 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๋อม
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

ทดสอบจัดซื้อ-จัดจ้าง